PR korporacyjny Jacek Yerka - Low cost airlines

Tworzymy i realizujemy kompleksowe strategie komunikacyjne dla organizacji – firm, grup kapitałowych czy instytucji pozarządowych. Wspieramy naszych Klientów w długoterminowym budowaniu całościowego wizerunku poprzez integrowanie działań komunikacyjnych dotyczących różnych obszarów funkcjonowania firm. Kluczowym elementem działań realizowanych przez zespół Practum jest spójny przekaz oraz systematyczna komunikacja z otoczeniem. Nastawienie na dobrą i płynną komunikację to jedna z najlepszych metod budowania zrozumienia pomiędzy firmą i grupami docelowymi. Naszym Klientom doradzamy w wyborze treści, formy, narzędzi komunikacji, a także momentu upublicznienia danego przekazu. Kompetencje i wiedza konsultantów Practum w wynikają w dużej mierze z wieloletniego doświadczenia w korporacyjnej obsłudze różnego rodzaju organizacji. Kluczem do naszego sukcesu w tym obszarze była zawsze inicjatywa, solidność i dokładność w przygotowaniu wszelkich materiałów oraz gotowość do ciągłego podnoszenia wiedzy na temat specyfiki Klienta. Realizujemy też dedykowane szkolenia medialne i szkolenia kryzysowe dla Klientów z zewnątrz.


PRaktykuje się...