Media relations

Media relations to działania doskonale znane specjalistom PR, jednak nie zawsze ten termin jest w pełni zrozumiały i jasny dla osób spoza branży. Często bowiem media relations i znacznie szersze pojęcie public relations są mylnie postrzegane jako synonimy. Dlatego dla tych, którzy są zainteresowani usługami, PR warto sprecyzować co się właściwie kryje za hasłem media relations. Pozwoli to na uniknięcie błędnych domysłów czy oczekiwań nie wpisujących się w obszar relacji z mediami.

 

Media relations – co to właściwie jest?

Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, tak najkrócej rozumiany jest termin media relations. Jednak tak ogólne i skrótowe jego potraktowanie nie odzwierciedla w pełni tego, jakie inicjatywy są podejmowane w ramach prowadzonych relacji z mediami. Poprzez dziennikarzy przekazywane są opinii publicznej informacje chociażby na temat produktów, usług, wydarzeń czy zachodzących zmian. Media relations otwierają mediom drzwi do firmy, pomagają ją poznać, zrozumieć, w efekcie ułatwiają dziennikarzom pisać i wyrażać poglądy o niej. Żeby prowadzić efektywne i korzystne relacje z przedstawicielami mediów, potrzebny jest zarówno czas, przemyślany plan działań, jak i dobór odpowiednich narzędzi.

 

Podstawowe zasady w relacjach z mediami

Chcąc prowadzić media relations, trzeba znać zarówno narzędzia wykorzystywane w ramach tych działań, jak również być świadomym sposobu pracy dziennikarzy, a także zasad funkcjonowania różnego rodzaju mediów. W prowadzeniu relacji z mediami stosowane są m.in. informacje prasowe, wywiady, komentarze prasowe, radiowe czy telewizyjne, konferencje prasowe, testy produktów i inne narzędzia. Ich dobór w dużej mierze zależy od tego jakie informacje mamy do zakomunikowania i jakie media potencjalnie byłyby danym tematem zainteresowane (branżowe, ogólnospołeczne, lokalne itp.). W ramach media relations należy również uważnie śledzić to, co o danej firmie pojawia się w prasie, telewizji, radiu czy internecie. Pozwoli to na szybką reakcję w sytuacji, gdy pojawiają się niekorzystne lub błędne informacje. Gromadzenie baz danych dziennikarzy jest także niezbędnym elementem tych działań. Prowadzenie relacji z mediami wymaga odpowiedniego doświadczenia i wiedzy PR, umiejętności bieżącej i długofalowej oceny sytuacji i wagi danej informacji dla dziennikarzy i opinii publicznej.

 

Granice nie do przekroczenia

Media relations to nie reklama, która ukaże się w zamówionej formie, tylko umiejętne zarządzanie informacją. Nie należy zarzucać dziennikarzy informacjami nieistotnymi z ich perspektywy, o charakterze promocyjnym lub przygotowanych w taki sposób, że sprawiają wrażenie tekstów marketingowych. Częstotliwość przekazywania informacji nie przekłada się bowiem na liczbę publikowanych tekstów, a zbytnie zachwalanie firmy czy produktu w kontaktach z dziennikarzami może przynieść wprost przeciwny efekt lub zaprzepaścić szanse na merytoryczną współpracę. Trzeba bowiem pamiętać, że bez względu na nasze oczekiwania, czy i w jakim świetle dziennikarz zaprezentuje informację o naszej firmie lub produkcie, zależy od niego samego. Jakość kontaktów z dziennikarzem i przekazywanych materiałów ma wpływ na jego postrzeganie danej sprawy, a w konsekwencji na wydźwięk publikacji. Te delikatne relacje sprawiają, że można dużo zyskać, ale również dużo stracić w oczach opinii publicznej.

 

Grunt to konsekwencja

Budowanie kontaktów z dziennikarzami to praca, którą należy wykonywać systematycznie przez dłuższy okres czasu i z poszanowaniem potrzeb dziennikarzy, aby uzyskać dla firmy porządne rezultaty. Jednorazowe, niespójne, a tym bardziej nieprofesjonalne działania nie przyniosą spektakularnych efektów na tym polu.